Wat is Podoposturale Therapie?

Podoposturale therapie is een behandelwijze waarbij klachten worden beïnvloed door middel van individueel aangemeten inlegzolen. De grondlegger van deze therapie is de Franse neuroloog Dr.R.J.Bourdiol.
De therapie berust op het verschijnsel dat elke afwijking van de voetenstand een standsafwijking hoger in het lichaam met zich meebrengt. Omgekeerd heeft elke houdingsafwijking een verandering van de voetenstand tot gevolg. Deze stands- en houdingsveranderingen kunnen leiden tot diverse klachten, waaronder chronische knie-, heup-, rug- en nekpijnen. De propriocepsis (het proprioceptieve systeem) is verstoord geraakt. De therapie herstelt dit systeem.

Propriocepsis, wat is dat?

In de spieren en pezen van ons bewegingsapparaat bevinden zich de zogenoemde proprioceptieve elementen, die reageren op druk en trek. De informatie wordt naar de kleine hersenen gestuurd, die meteen reageren met opdrachten aan spieren te spannen of te ontspannen. Ze zijn dus van groot belang voor het handhaven van de houding en bijbehorende bewegingen en ze beschermen de spieren tegen overrekking. Het herstellen en reguleren van de houding en de beweging gebeurt voornamelijk via dit proprioceptieve mechanisme.

Onderzoek en behandeling

Het podoposturaal onderzoek gaat in grote lijn als volgt:
Een gesprek over aard, intensiteit en duur van de klachten en wat er aan vooraf ging. Trauma? Operatie? Chronische pijnen?
Onderzoek van het bewegingsapparaat, waarbij nauwkeurig naar onderlinge verhoudingen gekeken wordt. Bijv. stand van het bekken, krommingen van de wervelkolom, beenlengte verschillen, verschillende spierspanningen, voetenstand, alle waarnemingen worden volgens een vast patroon gedaan en de afwijkingen vastgelegd.
Testen van zowel het lopen als het staan.
Met behulp van een moderne drukmeettechnologie, voetenscan of traditioneel blauwdrukapparaat worden afdrukken genomen ter bepaling van het voettype en om te kijken of eerder waargenomen afwijkingen ook op de afdruk zichtbaar zijn. Tevens dienen de afdrukken als patroon voor de te maken inlegzool. Verder wordt op de drukmeetplaat of voetspiegel het drukvlak van beide voetzolen bekeken en gemeten. Terwijl de client op het drukmeetsysteem staat worden dunne elementen, meestal van kurk, op specifieke plekken onder de voetzool geplaatst. De plekken worden gekozen op basis van de hierboven genoemde waarnemingen. De gekozen elementen hebben een onmiddellijke werking op het proprioceptieve mechanisme met een directe verandering van de lichaamshouding als gevolg. De veranderde spierspanning wordt getest en op basis van de gevonden veranderingen wordt de client geadviseerd.

Therapiezolen

Om de behaalde effecten blijvend te maken worden de gebruikte elementen in dunne therapiezolen verwerkt. Confectievervaardiging is niet mogelijk omdat elke klacht bij elke persoon verschilt. Om dezelfde reden is de vooruitgang ook verschillend. Wanner u de zolen gaat dragen heeft het lichaam korte of langere tijd nodig zich aan te passen. Dit uit zich meestal in spierpijnen. De verschillende spierketens worden immers anders aangespannen of gerekt. Wanneer er grote overgangen met daarbij horende spanningsverschillen worden verwacht, wordt gekozen voor een opbouwsysteem: in opeenvolgende bezoeken met tussenpozen van enkele weken worden de benodigde elementen geplaatst. Daarna zijn de controles eenmaal per half of heel jaar. Leidraad hierbij zijn uw ervaringen en voortgang van het herstel. Indien zich tussentijds klachten voordoen dient u zelf meteen contact op te nemen.

Geen steunzolen

De podoposturale therapiezolen mogen niet gezien worden als steunzolen. Steunzolen, de naam zegt het al, ondersteunen de voet om de functies over te nemen die de structuren van de voet niet zelf meer kunnen vervullen. Het is een passief hulpmiddel dat bij bepaalde klachten zijn diensten bewijst. De podoposturale propriocepieve therapiezool is een dynamisch hulpmiddel bedoeld om nog aanwezige voetfuncties te activeren en als aangrijpingspunt te fungeren om de houding te veranderen.

Mechanische zolen

Bij bijzondere voetafwijkingen, ten gevolge van reuma, diabetis of andere aandoeningen is de podoposturale zooltherapie minder geschikt. Er wordt dan gekozen voor ondersteunende of drukontlastende zolen met als doel u zoveel mogelijk mobiel te houden. De podologische en/of podotherapeutische zolen zijn hiervan afgeleid. In de orthopedie heet dit type zool steunzool of orthopedisch supplement.

Historie

De Bourdiolzolen werden begin jaren 70 in Nederland geïntroduceerd, door een kleine groep voetspecialisten, die colleges liepen bij Dr. Boudiol in Parijs. Enkele jaren later volgde een tweede groep, die ongeveer hetzelfde patroon volgde. Gevolg hiervan was dat er twee groepen therapeuten ontstonden: de Podo-kynesiologen en de Podo-orthesiologen. Let wel, er waren toen voor voetklachten alleen orthopedische schoenmakers die de, bij velen nog wel bekende, stalen steunzolen maakten. De podotherapie en register podologie bestond nog niet. Wel ontstond in de late jaren 70 de schoentherapie, ook door ons mede opgericht en beoefend. Deze therapie stond model voor de podotherapie en de registerpodologie. Midden jaren 90 fuseerden de kynesiologen en orthesiologen en vormden het Omni-podogenootschap(OPGen). De beide beroepsgroepen schoven ineen en er ontstond de nieuwe beroepsnaam Podoposturaal therapie.

Vergoedingen en prijzen

De prijs van een Podoposturale zooltherapie zool bedraagt € 215,-.
Binnen deze prijzen valt het eerste consult, de therapiezool en de nacontrole en eventuele aanpassing binnen 8 weken.

De zooltherapie wordt door de meeste ziektekosten verzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit een aanvullend pakket. Raadpleeg hiervoor uw polis.
Of *** Bekijk hier wat uw vergoeding is van uw zorgverzekering

Wij declareren uw kosten direct bij uw zorgverzekeraar. Bij het eerste consult controleren wij wat u vergoed krijgt. Of uw zolen geheel, gedeeltelijk of niet vergoed worden. U betaalt aan ons het niet vergoede deel.

http://www.omnipodogenootschap.nl

Contact

Wentzel voetzorg
Vrijheidsstraat 9
8081 XD Elburg
T 0525-681655
WhatsApp:
06-4031 9599
info@wentzelvoetzorg.nl

Openingstijden

Maandag:
gesloten
Dinsdag t/m vrijdag:
9.00-12.30 en
13.30-18.00
Vrijdagavond:
18.00-19.00

Afspraak

online afspraak maken
Bel voor een afspraak:
T 0525-68 1655
WhatsApp:
06-4031 9599
Consult volgens afspraak:
di, wo, vr

Klantenwaardering

We worden heel goed beoordeeld door onze patienten. 

Scroll naar boven