Orthopedie

(SEMI) ORTHOPEDISCHE SCHOENEN
ORTHOPEDISCHE VOORZIENINGEN AAN CONFECTIE SCHOENEN

Aanvraag procedure

U wordt door uw specialist, bijv. orthop. chirurg, neuroloog, dermatoloog of internist naar ons doorverwezen. Wij noteren tijdens de eerste afspraak uw gegevens en controleren of het voorschrift van de verwijzer aanwezig is. Daarna volgt het aanmeten en kiezen voor een voor u zo geschikt mogelijk product. Indien voor uw voorziening een machtiging vereist is, zullen wij deze bij uw verzekeraar aanvragen. Uw verzekeraar zal ons machtiging verlenen ofwel een gemotiveerde afwijzing sturen. Door­gaans krijgt u hierover ook bericht van uw zorgverzekeraar. U hebt alleen voor de eerste voorziening een verwijzing of eventueel machtiging nodig.
Als wij uw accoord of de machtiging ontvangen hebben, nemen wij uw opdracht op in onze planning en beginnen met de productie. U heeft recht op twee adequate voorzieningen. De verplichte gebruikstermijn is tenminste 18 maanden. 3 Maanden na uw eerste paar volgt het z.g. vervangingspaar. Ook hier moet u 18 maanden mee doen.
Aangezien de regels m.b.t. het vervangingspaar per verzekering wisselen adviseren we u om eerst navraag te doen bij uw zorgverzekering.


Afspraak procedure

Alle consulten, behandelingen, metingen, controles op afspraak.
De maximale wachttijd is 20 minuten.
Huisbezoek of bezoek in een instelling gebeurd eveneens op afspraak.

Het aanmeten van Orthopedische schoenen wordt gedaan door Schonagen Orthopedische Schoentechnieken uit Harderwijk. Zij verzorgen ook de declaratie procedure en de financiële afhandeling. U kunt zelf een afspraak maken in Harderwijk. De consulten worden in Harderwijk of eventueel in overleg aan huis afgelgd.


Levertijd

De levertijd voor orthop. A-schoenen bedraagt maximaal 9 weken na aanmeten.
De levertijd voor orthop. B-schoenen bedraagt maximaal 4 weken na aanmeten
De levertijd voor orthop. voorzieningen bedraagt maximaal 1 week.
De levertijd gaat in op de dag van aanmeten of ontvangen van de machtiging.
Als uw schoenen klaar zijn wordt u gebeld om te komen passen. In de meeste gevallen kan meteen worden afgeleverd. Het kan ook zijn dat er nog aanpassingen nodig zijn, welke pas worden toegevoegd als de schoen ook werkelijk past. Met u wordt de tijd afgesproken waarop uw schoenen gereed zijn. De bovengemelde levertijd is gerealiseerd op het moment van afleveringsgereed.


Controle

De eerste controle bij orthop. schoeisel vindt plaats 3 maanden na levering. We
horen uw ervaringen en evalueren de eerste gebruiksduur. Eventuele aanpassingen worden uitgevoerd. U hebt nu recht op uw vervangingspaar. Ook dit paar wordt 3 maanden na levering gecontroleerd. Ook het eerste paar wordt bij controle meegenomen. Gelet op uw orthop. probleem en uw gebruikspatroon kiezen we vervolgens voor halfjaarlijkse of jaarlijkse controle. Mochten er tussentijds klachten optreden kunt u altijd terecht .


Vergoeding

Uw orthop. product valt onder de basisverzekering. Wij rekenen rechtstreeks af met uw verzekeraar. U ontvangt na aflevering en rekening van de firma Schonagen voor de wettelijke eigen bijdrage. Voor 2020 is dit €127,00. Sommige verzekeraars vergoeden uit de aanvullende verzekering ook nog deze bijdrage. Informeer hiervoor bij uw verzekeraar. Schonagen Harderwijk is uw zorg leverancier.  Let hier op bij navraag aan uw zorgverzekering.


Reparaties

Wij verzorgen graag al het herstelwerk aan uw schoenen. De reparatie kan enkele dagen duren. Mocht het noodzakelijk zijn dat er een noodreparatie uitgevoerd wordt dan zullen wij ons uiterste best doen om dit binnen zo kort mogelijke tijd te realiseren.
Waar mogelijk klaar terwijl u wacht. Reparaties zijn voor eigen rekening.


Leveringsvoorwaarden

We leveren volgens de leveringsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Orthopedische Schoentechnici (NVOS).


Garantie

De garantie op pasvorm bedraagt 3 maanden na aflevering en op de kwaliteit van het materiaal 6 maanden. Deze garantiebepalingen zijn niet van toepassing op gebreken, veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of veranderingen aan uw voeten, ontstaan binnen de garantieperiode. Schonagen beoordeeld en behandeld de garantie afwikkeling m.b.t. orthopedische schoenen.


Klachten

Mocht u niet tevreden zijn over de schoenen dan kunt u ook altijd contact opnemen met Schonagen, zodat we tot een passende oplossing kunnen komen. We streven naar redelijke en vooral klantvriendelijke oplossingen. Mochten uw klachten desondanks niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u een ontevredenheidsformulier invullen. (Deze formulieren zijn te verkrijgen bij uw behandelaar). U krijgt in ieder geval binnen 5 dagen een reactie van ons. Indien deze procedure is doorlopen en wij kunnen er samen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de gezamenlijke klachtencommissie orthopedische en medische hulpmid­delen van de NVOS / Orthobanda (010 – 4090544) of klachtencommissie@sels.nl. Uiteraard beschikken wij bij geschillen over een aansprakelijkheidsverzekering.


Kwaliteitszorg

Schonagen is erkend leverancier volgens de erkenningsregeling van de SEMH, die in de branche voor orthopedische hulpmiddelen van kracht is. Dit houdt in dat kwaliteit en service in ons gehele bedrijf bovenaan staan. Bij een erkend orthopedisch bedrijf gaat kwaliteit verder dan alleen het leveren van een goed product; alle aspecten binnen het bedrijf moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen.
Voor u een prettig idee; uw medische gegevens en uw hulpmiddelen worden met de grootste zorg behandeld!

S.E.M.H.
Postbus 526
2400 AM Alphen aan den Rijn
Tel.: 0172-414814 Fax: 020-5248118
Website: www.semh.info E-mail: info@semh.info


Pedicure

In voorkomende gevallen kan het zijn dat uw voeten eerst door een pedicure worden behandeld. Dat kan uw eigen pedicure zijn maar als u nog geen pedicure bezoekt kunt u hiervoor ook bij ons terecht.

Klik hier voor meer informatie over onze pedicure


Patiëntenorganisaties

Onderstaand treft u nog enkele verenigingen aan:

www.patientenvereniging.startpagina.nl
www.cva-samenverder.nl
www.diabetesvereniging.nl
www.reumafonfs.nl
www.patientenbelangen.nl

Contact

Wentzel voetzorg
Vrijheidsstraat 9
8081 XD Elburg
T 0525-681655
WhatsApp:
06-4031 9599
info@wentzelvoetzorg.nl

Openingstijden

Maandag:
gesloten
Dinsdag t/m vrijdag:
9.00-12.30 en
13.30-18.00
Vrijdagavond:
18.00-19.00

Afspraak

online afspraak maken
Bel voor een afspraak:
T 0525-68 1655
WhatsApp:
06-4031 9599
Consult volgens afspraak:
di, wo, vr

Klantenwaardering

We worden heel goed beoordeeld door onze patienten. 

Scroll naar boven